Pozvánka na valnou hromadu

23.01.2018 20:38

 

Vážené členky, vážení členové,

 

dovolujeme si Vás tímto pozvat na jednání řádné valné hromady LTC Tábor 1903 z.s., které se bude konat dne 8. února 2018 od 18.30 hodin v hotelu Palcát, v salonku „Lužnice“ v 1. patře.

Udělejte si prosím čas a přijďte se vyjádřit k činnosti a dalšímu rozvoji našeho klubu.

 

PROGRAM JEDNÁNÍ :

  1. zahájení a volba pracovního předsednictva VH
  2. schválení programu
  3. volba návrhové, mandátové a volební komise
  4. zpráva o činnosti
  5. zpráva o hospodaření
  6. zpráva kontrolní komise
  7. diskuse
  8. zpráva mandátové komise
  9. schválení účetní závěrky
  10. volby správní rady a kontrolní komise
  11. přestávka
  12. vyhlášení volebních výsledků
  13. usnesení
  14. závěr

 

Dovoluji si požádat ty z Vás, kteří máte zájem o práci ve správní radě a kontrolní komisi, abyste mi tuto skutečnost sdělili ( tel. 602661989, e-mail: bkt@bkt.cz) z důvodu přípravy volebních lístků.

 

 

V Táboře, dne 19.1.2018

                                                                                             za LTC Tábor 1903 z.s.

                                                                                                 Ing. Karel Hübner

                                                                                                    předseda klubu