Úhrada členských příspěvků pro rok 2021

01.05.2021 08:27

 

Vážené členky a členové tenisového klubu LTC Tábor 1903,

dovolujeme si vás tímto požádat o úhradu členských příspěvků pro rok 2021 v souladu se schváleným klubovým sazebníkem, a to 

nejpozději do 31.5.2021.

 

Platbu proveďte na účet klubu č.ú. 78-1357610287/0100, vedený u KB, jako variabilní symbol uveďte datum narození a do zprávy příjemci pak své jméno a příjmení.  

Poté obdržíte na svůj mail přihlašovací heslo do systému elektronické rezervace dvorců.

Rezervace po telefonu nebo osobně na dvorcích bude možná pouze do 31.5.2021, po tomto datu už jen za hodinovou sazbu s platbou v hotovosti.     

Případné dotazy posílejte na e-mail: ltctabor1903@seznam.cz nebo bkt@bkt.cz.

       

                                                                                                 Ing. Pavla Němcová

                                                                                                     jednatelka klubu