Oznámení správní rady

11.04.2020 11:30

 

OZNÁMENÍ SPRÁVNÍ RADY

členské základně a veřejnosti

 

Vážené členky, vážení členové, dámy a pánové,

v pondělí 13.4.2020 zahajujeme v našem areálu U Vodopádu letní tenisovou sezónu, ke hře budou připraveny všechny dvorce.

Vzhledem k současným mimořádným opatřením souvisejících s bojem proti epidemii koronaviru je nezbytné dodržovat veškeré podmínky a nařízení plynoucí z usnesení vlády ČR v oblasti provozu služeb, sportu a s tím souvisejících hygienických opatření. Až do odvolání tedy platí, že:

Je povoleno individuální sportování pouze na venkovních sportovištích a ve dvojicích, na dvorcích se mohou hrát pouze dvouhry, ne čtyřhry !! 

Je zakázáno užívání společných kluboven, šaten, sprch a toalet. Vstup do objektu klubovny je tím zcela zakázán !!

Nadále platí zákaz provozování restaurací a bufetů s obsluhou. Proto bude provoz v našem klubovém bufetu omezen, prodej občerstvení bude tzv. přes okénko, v našem případě u vstupních dveří do klubovny.

Pro veřejnost je tenisový areál do 30.4.2020 uzavřen.  

Všechna tato omezení musíme společně vydržet a překonat. Proto vás všechny naléhavě žádáme, abyste je respektovali a bezezbytku dodržovali.

Děkujeme za pochopení a přejeme sportu zdar.

 

Ing. Karel Hübner

předseda klubu